. : | ZONNEKESSCHOOL | : .


Even situeren


Een (klein) stukje geschiedenis

  • Onze school telt twee afdelingen. De afdeling Lindelei was vroeger enkel jongensschool, de afdeling Heiligstraat kleuterschool en meisjesschool. In de jaren 70 fusioneerden beide afdelingen tot een gemengde basisschool. Tot op heden is onze school, onder de koepel van het katholiek onderwijs, een autonome school.
  • Vanaf 01/09/05 behoort onze school tot de scholengemeenschap “Rupel”. Volgende zeven scholen maken er deel van uit:
Vrije basisschool St. - Lutgardis Schelle
Vrije basisschool St. - Hubertus Niel
Vrije basisschool St. - Jozef Reet
Vrije kleuterschool Carillolei Aartselaar
Vrije basisschool ‘De Kade’ Boom
Vrije basisschool ‘De Reuzenboom’ Boom
Vrije basisschool Hemiksem
(totaal +/- 2900 leerlingen)

Eind juni 2009 telde onze school 493 leerlingen: 206 kleuters en 287 leerlingen in de lagere school.

Kleuterschool

Dit schooljaar organiseren we in de kleuterschool 8 klassen, net als vorig schooljaar.

Anders dan de vorige jaren hebben we nu 3 instapklassen: 1klA, 1klB en 1klC. Dit betekent dat alle nieuwe kleuters die in de loop van het schooljaar bijkomen zullen verdeeld worden over deze 3 klassen.
In 2klA en 2klB zitten driejarigen en vierjarigen.
In 3klA, 3klB en 3klC zitten vier- en vijfjarigen.

Omkadering kleuterschool

Het team van de kleuterschool bevat tevens een zorgleerkracht, een leerkracht bewegingsopvoeding en een kinderverzorgster.

Lagere school

Ook de lagere school starten we met hetzelfde aantal klassen: 15. Van elk leerjaar zijn er 2 klassen, behalve het eerste, het derde leerjaar en het vijfde leerjaar, waar er telkens drie klassen zijn.

Omkadering lagere school

Het team van de lagere school bevat tevens 3 zorgleerkrachten en 2 leerkrachten lichamelijke opvoeding. Een ICT-coördinator begeleidt het computergebeuren in alle klassen.

Zowel in de kleuterschool als de lagere school stelt het leerkrachtenteam de klasgroepen samen. Na elk schooljaar worden de kinderen herverdeeld naar een volgende klas toe.