CLB - Centrum voor leerlingenbegeleiding


Het centrum voor leerlingenbegeleiding ondersteunt leerlingen, ouders en scholen bij het verhogen van het welbevinden van leerlingen.

Het CLB werkt onafhankelijk, discreet, kosteloos en multidisciplinair.

Op vraag van leerlingen, ouders en scholen werken wij samen met hen op vier domeinen.

We helpen door persoonlijk onthaal, informatie en advies, overleg, aanvullend onderzoek, begeleiding, gerichte doorverwijzing en bemiddeling waar nodig.

In het centrum voor leerlingenbegeleiding werken artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers en interculturele bemiddelaars (Turks en Marokkaans).
Aan elke school is een multidisciplinair team verbonden.

De schoolteamverantwoordelijke is

De naam van uw schoolteamverantwoordelijke komt u te weten via onze website www.vclbdewisselantwerpen.be, via ons telefonisch onthaal of bij navraag op school.

 

Wanneer op vraag van de school intensieve begeleiding of onderzoek wordt opgestart, gebeurt dit mits toestemming van de leerling boven 12 jaar of de ouders voor leerlingen beneden 12 jaar.

Het CLB heeft van elke leerling een dossier.
De inhoud van het dossier behoort tot het beroepsgeheim van de CLB- medewerker.
Ouders of leerlingen vanaf 12 jaar hebben inzagerecht in hun dossier door middel van een gesprek.
Alleen met hun toestemming kunnen relevante gegevens uit het dossier worden doorgegeven aan derden.

Wanneer een leerling de school verlaat en ingeschreven wordt in een school die door een andere CLB wordt begeleid, volgt het volledige dossier de leerling naar het begeleidend CLB van de nieuwe school, tenzij ouders of leerlingen vanaf 12 jaar verzet aantekenen per aangetekend schrijven, binnen de 10 dagen na inschrijving in de nieuwe school. Alleen de wettelijk verplichte administratieve, medische en leerplichtgegevens worden dan nog doorgegeven aan het nieuwe centrum.
Verzet tegen overdracht van de psychosociale gegevens vanuit dit begeleidend CLB gebeurt met een aangetekend schrijven t.a.v. de directie van het CLB: Mevrouw Maria De Beuckeleer, Hallershofstraat 7, 2100 Deurne.

Ook tegen de uitvoering van een medisch consult door de CLB-arts kan verzet worden aangetekend door de ouders of de leerling vanaf 12 jaar.
Dit dient via een aangetekende brief aan de directie van het CLB te gebeuren.
De persoon die verzet aantekent dient het medisch consult binnen een termijn van negentig dagen te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde of een andere CLB of door een arts die over de nodige bekwaamheidsbewijzen beschikt.

Er bestaat een meldingsplicht voor bepaalde ziekten (zie www.vclbdewisselantwerpen.be).
Ouders en leerlingen kunnen dit melden aan de school of rechtstreeks aan de CLB-arts.

Na het beƫindigen van het secundair onderwijs wordt het CLB-dossier en dus ook de vaccinatiegegevens 10 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

Medewerkers van het CLB zetten zich in om kwaliteitsvol te werken.
Indien u bedenkingen of klachten hebt, willen wij die graag van u vernemen.

  1. Spreek de betrokken CLB-medewerker aan.
  2. Contacteer de vestigingscoƶrdinator.
  3. Neem contact op met de directie van het CLB.

U kan ook gebruik maken van het feedbackformulier van de website om uw vragen of bedenkingen kenbaar te maken.