. : | ZONNEKESSCHOOL | : .


Even situeren

 

Een (klein) stukje geschiedenis

  • Onze school telt twee afdelingen. De afdeling Lindelei was vroeger enkel jongensschool, de afdeling Heiligstraat kleuterschool en meisjesschool. In de jaren 70 fusioneerden beide afdelingen tot een gemengde basisschool. Tot op heden is onze school, onder de koepel van het katholiek onderwijs, een autonome school.
  • Vanaf 01/09/05 behoort onze school tot de scholengemeenschap “Rupel”. Volgende zeven scholen maken er deel van uit:
Vrije basisschool St. - Lutgardis Schelle
Vrije basisschool St. - Hubertus Niel
Vrije basisschool St. - Jozef Reet
Vrije kleuterschool Carillolei Aartselaar
Vrije basisschool ‘De Kade’ Boom
Vrije basisschool ‘De Reuzenboom’ Boom
Vrije basisschool Hemiksem
(totaal +/- 3100 leerlingen)

Eind juni 2017 telde onze school 591 leerlingen: 237 kleuters en 354 leerlingen in de lagere school.

Kleuterschool

Dit schooljaar organiseren we in de kleuterschool 10 klassen, net als vorig schooljaar.

Anders dan de vorige jaren hebben we nu 2 instapklassen: de eekhoornklas en de vlinderklas. Dit betekent dat alle nieuwe kleuters die in de loop van het schooljaar bijkomen zullen verdeeld worden over deze 2 klassen.
In de eendenklas en de konijnenklas komen de voornamelijk kleuters die vorig schooljaar zijn ingestapt. Een kleine groep kleuters die in september of oktober 2016 zijn ingestapt zullen starten in de zeeklas, de kabouterklas of de bosklas.
In de toverklas, de kasteelklas en de circusklas zitten de oudste kleuters.

Omkadering kleuterschool

Het team van de kleuterschool bevat twee zorgleerkrachten, twee leerkrachten bewegingsopvoeding en een kinderverzorgster.

Lagere school

Ook de lagere school starten we met hetzelfde aantal klassen: 18. Van elk leerjaar zijn er 3 klassen.

Omkadering lagere school

Het team van de lagere school bevat 4 zorgleerkrachten en 2 leerkrachten lichamelijke opvoeding. Een ICT-coördinator begeleidt het computergebeuren in alle klassen.

Omkadering basisschool

Het secretariaat bestaat uit 2 administratieve medewerkers en 1 preventieadviseur.
Een halftijdse ambt beleidsondersteuning zet samen met de directie de bakens uit op de school.

Zowel in de kleuterschool als de lagere school stelt het leerkrachtenteam de klasgroepen samen. Na elk schooljaar worden de kinderen herverdeeld naar een volgende klas toe.